Mae gweini cwrw Cymreig gan fragdai annibynnol wedi bod yn greiddiol i Ŵyl y Dyn Gwyrdd o’r cychwyn cyntaf. Drwy weithio â bragwyr lleol afieithus, rydym wedi gwneud ein gorau glas bob amser i gael gafael ar y detholiad mwyaf a mwyaf annisgwyl posibl o gwrw a seidr. Mae mynd â’r dewis enfawr, di-ben-draw hwn i Lundain, yn gyfle unigryw i ganfod mathau o gwrw na fyddwch wedi eu blasu erioed o’r blaen.


Rydym yn gweini pob peint fel peint neu hanner peint. Sylwer, bydd raid ichi brynu llyfryn o docynnau er mwyn prynu diodydd. Unwaith y byddwch wedi cyrraedd bydd nodiadau ar gael ar flasu, yn ogystal â map i’ch arwain o amgylch y trysorau. Isod, gallwch ddarllen mwy am rai o’r bragwyr a fydd yn cymryd rhan.