Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn cyflwyno

Y Buarth 2017

Dydd Iau 25 – Dydd Llun 29 Mai

 

Ar ôl dechrau ysblennydd, a chwrw yn chwyrlïo yn 2015, mae’r Buarth yn dychwelyd i Lundain ar Benwythnos Gŵyl y Banc ym mis Mai. Casgennaid amheuthun a thra arbennig a baratowyd yn ofalus gan dîm y Dyn Gwyrdd yw’r Buarth - a’r ddau brif gynhwysyn yw ... cwrw, cerddoriaeth ..  (a Chymru!). Byddwn yn cludo ein hoff fathau o gwrw a seidr yr holl ffordd o’n cynefin gwyrdd toreithiog ym Mannau Brycheiniog. Mae’n bosibl prynu tocynnau nawr ar gyfer yr ymgynulliad egnïol hwn, sy’n cael ei hybu gan fragdai annibynnol gorau Cymru.